Despre Studențiada

Uniunea Națională a Studenţilor din România (UNSR) este o federație studențească, ce reunește peste 100 de asociații studențești din România, ale cărei scopuri include dezvoltarea și afirmarea profesională, evoluția cunoașterii și cercetării în condițiile respectării statului de drept și a drepturilor omului. UNSR sprijină procesele public de consultare a tinerilor în legătură cu problemele care îi privesc, implicarea lor direct în luarea de decizii precum și liberal acces la informații de interes public, susținând îmbunătățirea continuă a competențelor profesionale prin instruire formală și informală.


În anul 2006, UNSR a iniţiat “Studenţiada”, festival studenţesc organizat la nivel naţional, care a determinat 5000 de tineri să participe timp de o săptămână, la diverse activităţi extracurriculare.


În 2007 Studenţiada s-a desfăşurat în 10 oraşe, având 10 000 de participanţi. În 2008, 2009 au fost vizate 11 centre universitare şi 20 000 de participanţi, iar în 2016, festivalul s-a desfășurat în 16 orașe, având peste 50.000 de participanți.


Studenţiada are în vedere rolul important pe care creativitatea şi inovaţia îl au în viaţa noastră de zi cu zi, atât în ceea ce priveşte dezvoltarea noastră ca indivizi, cât şi ca societate. Numărul de participanți a crescut de la an la an, în prezent dorind să se atingă peste 50.000 de studenți care vor beneficia de evenimentele organizare în cadrul festivalului național STUDENȚIADA.